Cool Economics

Voor adaptief economieonderwijs in het vmbo

De VMBO adaptieve rekenproeftuin voor het vak economie 


 

Onderwijs op maat. Talentontwikkeling. Veel Nederlandse scholen streven hier op de een of andere manier naar: gepersonaliseerd leren heeft de toekomst. Vast staat dat ICT dit doel dichterbij kan brengen, als belangrijk onderdeel van een gepersonaliseerde leeromgeving. In Nederland zijn hiermee al grote stappen gezet; alles draait er om moderne coaching en begeleiding van individuele leerlingen. Want: iedereen is anders, en iedereen leert anders. Het gaat om de behoeften, ambities en leerdoelen van individuele leerlingen. Rondom vaste pedagogisch-didactische opvattingen is een integraal concept ingericht, waarin naast leraren, leerlingen en ouders ook zaken als leerstijlen en leertempo heel belangrijk zijn.

 

In de Rekenproeftuin krijgen leerlingen rekenopgaven op vmbo/havo/vwo niveau gepresenteerd (voor het vak economie) die opklimmen in moeilijkheid. Na elke toets (diagnostisch van aard) wordt het niveau van de leerling vastgesteld en een (remediërend) vervolgtraject bepaald. Op basis van de gepubliceerde psychometrische kenmerken van de examenopgaven psychometrische resultaten van CITO is het inmiddels mogelijk om heel gericht moeilijke en makkelijke opgaven te selecteren. In de Rekenproeftuin krijgt de leerling dus vooraf geselecteerde examenopgaven, waarmee een nieuw reken-algoritme ontstaat: van makkelijk naar moeilijk:  "de lat steeds ietsje hoger leggen", al naar gelang de leerling meer leert en dus ook (althans zo luidt de hypothese) beter scoort. 


Meer informatie? eric@cooleconomics.nl